Zapisać na swoim dysku wszyskie pliki midi ze strony www.gembala.pl

Pobrać program PSRUTI i zainstalować.


Po uruchomieniu programu naciśnij przycisk pod napisem Source File (mid.kar) i wybierz zapisany wcześniej plik midi

           

po naciśnięciu przycisku otwierania wybierz plik midi


teraz naciśnij przycisk Play  na dole programu.

otworzy sie nowe okno


 Naciśnij na dole programu trójkącik play.    Powyżej można zaznaczać i odznaczać wybrane instrumenty.

Na dole programu można przewijać utwór do dowolnego taktu  według licznika po prawej stronie programu.
Domyślenie program ustawia tempo na 100% i jeżeli dana partia utworu jest na początku za trudna można sobie
 zwolnić utwór przesuwając wskaźnik tempa w lewą stronę.